Керівник дипломного проекту

Керують дипломним проектуванням висококваліфіковані викладачі кафедри консультанти з дипломного проектування можуть бути викладачі кафедр університету, ведучі наукові співробітники, а також висококваліфіковані спеціалісти інших організацій та підприємств консультантами з організаційноекономічного розподілу та розділу охорони праці призначаються викладачі відповідних кафедр керівники дипломних проектів і консультанти призначаються кафедрою на початку переддипломної практики та затверджуються наказом по університету видача студентові завдання на дипломне проектування з урахуванням тематики переддипломної затверджую керівник дипломного проекту жовтня 2011 р. Календарний планграфік: керівник дипломного проекту.

Практики надання допомоги студентові в розробці календарного плану виконання дипломного проекту, затвердження та контроль його виконання рекомендації з підбору необхідної літератури, нормативнодовідникових джерел, типових проектів та інших матеріалів теми проведення консультацій та контролю дипломного проектування згідно з планом графіком кафедри або індивідуально в разі потреби визначення найбільш перспективних напрямків рішення задач, а також виявлення помилок в рішеннях, які приймає студент перевірка пояснювальної записки та графічних документів дипломного проекту з метою виключення порушення вимог стандартів попереднє заслуховування результатів дипломного проектування та складання відгуку про дипломний проект з обґрунтуванням допущення до захисту систематичне інформування керівництво кафедри про хід роботи студента над дипломним проектом завдання на дипломне проектування оформлюється на стандартному бланку, в якому вказуються: тема дипломного проекту, вихідні дані до проекту, перелік основних питань, які підлягають розробці, перелік графічних документів, консультанти з розділів проекту якщо вони є, календарний план виконання дипломного проекту пункт 2 2 отримавши завдання на виконання дипломного проекту, студент повинен опрацювати календарний план роботи над дипломним проектом на весь період дипломного проектування із зазначенням черговості та термінів виконання окремих етапів: проведення експериментальних та обчислювальних робіт, виконання графічних документів, остаточного оформлення і подання проекту для попереднього та основного захисту завдання підписує керівник дипломного проекту, консультанти, та затверджує завідувач кафедри в кінці завдання повинні бути дата видачі завдання та підпис студента, який прийняв завдання до виконання приклад заповнення бланка завдання та календарного плану наведено в додатку б по завершенні дипломного проектування керівник переглядає дипломний проект та складає відгук обовязки консультанта з дипломного проектування: перевірка та підписання текстових і графічних документів відповідного розділу дипломного проекту загальний графік проведення дипломного проектування наведено у таблиці 1 1 таблиця 1 1 загальний графік проведення дипломного проектування та захисту дипломних проектів характеристика на студента складається керівником від організаціїмісця практики у вільній формі і повинна містити наступні відомості: повне найменування організації, що є базою проходження практики перелік підрозділів організації, в яких працював практикант роботи, які проводив практикант за дорученням керівника ставлення практиканта до виконуваної роботи, ступінь виконання доручень, якісний рівень і ступінь підготовленості студента до самостійного виконання окремих завдань дисциплінованість та ділові якості, які проявив студент під час проходження практики вміння контактувати з клієнтами, співробітниками та керівництвом організації наявність негативних рис, дій, проявів студента, що можуть мати місце під час проходження p консультанти з дипломного проектування можуть бути викладачі кафедр університету, ведучі наукові співробітники, а також висококваліфіковані спеціалісти інших організацій та підприємств p p консультантами з організаційноекономічного розподілу та розділу охорони праці призначаються викладачі відповідних кафедр p p керівники дипломних проектів і консультанти призначаються кафедрою на початку переддипломної практики та затверджуються наказом по університету p p надання допомоги студентові в розробці календарного плану виконання дипломного проекту, затвердження та контроль його виконання p p проведення консультацій та контролю дипломного проектування згідно з планом графіком кафедри або індивідуально в разі потреби p p перевірка пояснювальної записки та графічних документів дипломного проекту з метою виключення порушення вимог стандартів p p попереднє заслуховування результатів дипломного проектування та складання відгуку керівник дипломного проекту: затверджую керівник дипломного проекту жовтня 2011 р.